Ziloņu ielas pārbūve Valmierā

Pasūtītājs:
Projekts: SIA “Ceļu komforts”, ainaviskā arhitekte – Helēna Gūtmane.
Būvuzraudzība:
Būvniecības ģenerāluzņēmējs: SIA “Limbažu ceļi”.
Būvniecības ilgums: 2021. – 2022.

Ziloņu ielas un tai piegulošās teritorijas pārbūve pie Dzirnavu ezeriņa. Pēc pārbūves Ziloņu ielas sākotnējais izskats pārveidots par labiekārtotu atpūtas zonu un estētisku vidi gājējiem.

Ziloņu iela pārbūvēta visā tās garumā no Lāčplēša līdz Bastiona ielai.  Iepretī Valmieras drāmas teātrim izveidots laukums mākslas objektam “Krodera ābele”. Lāčplēša un Ziloņu ielas krustojums  veidots kā teātra priekšlaukums, vienlaicīgi vizuāli paplašinot jaunās Ziloņu ielas telpu un kļūstot par teātra ārtelpas papildinājumu.

Projekts izstrādāts un īstenots atbilstoši teritorijas ainaviskajām un vēsturiskajam kvalitātēm, piegulošā Dzirnavu ezeriņa teritorijas raksturam un Valmieras drāmas teātra tuvumam.

Pārbūves darbu ietvaros ir veikta Ziloņu ielas 14. gadsimta aizsargmūra konservācija. Konservācijas galvenais uzdevums bija maksimāli novērst vai palēnināt mūra degradāciju, vienlaicīgi saglabāt autentisko materiālu un izskatu. Ar konservācijas pasākumiem novērsta ūdens iekļūšana mūrī.

Būvdarbi tika veikti  arheoloģiskajā uzraudzībā, ko nodrošināja SIA “Arheoloģiskā izpēte”.