Vadība

SIA “Limbažu ceļi” valde:
- Andis Zaļaiskalns, valdes priekšsēdētājs
- Daina Čapiņa, valdes locekle
- Guntars Salenieks, valdes loceklis