Salacgrīvas tranzītielas (Vidzemes, Viļņu un Pērnavas iela) pārbūve

Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome.
Projekts: SIA “Projekts 3”.
Būvuzraudzība: SIA “Jurēvičs un partneri”.
Būvniecība: ģenerāluzņēmējs – ceļu būves firma SIA “Binders”, apakšuzņēmējs – SIA “Limbažu ceļi”.
Būvdarbu periods: 2020. – 2022. (1. kārta).

Salacgrīvas pilsētas tranzītielas pārbūve (izņemot tiltu pār Salacu). Tranzītiela (Vidzemes, Viļņu un Pērnavas iela) šķērso pilsētu visā tās garumā, līdz ar to projektā paredzētais būvdarbu apjoms aptvēra  vairāk nekā 2 km. Projekts paredzēja ielas pārbūvi no Vidzemes un Valmieras ielas krustojuma līdz Pērnavas un Dzeņu ielas krustojumam jeb no katoļu baznīcas līdz Zvejnieku parkam.

Atbilstoši projektam  tranzītielai veikta pilna pārbūve, ieskaitot ceļa pamata konstrukcijas. Pilnībā mainītas visas apakšzemes komunikācijas, ieskaitot vājstrāvas un sadales tīklus, ūdensvadu, sadzīves un lietus ūdens kanalizāciju u.c. inženiertehniskos tīklus.  Ceļa konstrukcijai trijās kārtās ieklāta jauna asfalta sega.

Projekts paredzēja arī sešu esošo caurteku nomaiņu. Īpaši apjomīga caurteka  ierīkota šķērsām Viļņu ielai, sākot no Transporta un Pērnavas ielas krustojuma, virzienā gar pieminekli jūrniekiem līdz pat Viļņu ielai.  Caurtekas garums  –  70 m.

Atjaunotas arī visas būvdarbu zonā esošās sabiedriskā transporta platformas, ierīkotas jaunas gājēju ietves ar asfalta un bruģa segumu, kā arī pusotra km garumā izbūvēts velocelš. Projekts paredzēja dažādus lokālos infrastruktūras uzlabojumus ap tranzītielu, kas kopumā ir būtisks ieguldījums satiksmes drošības uzlabošanai Salacgrīvā.