Autoceļa P11 Kocēni-Limbaži-Tūja posma pārbūve

Pasūtītājs: VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Projekts: SIA “Pilyroad”.
Būvuzraudzība: AS “Ceļuprojekts”
Ģenerāluzņēmējs: CBF SIA “Binders”
Darbuzņēmējs: SIA “Limbažu ceļi”.
Būvniecības termiņš: 2016. – 2017.

Valsts reģionālāl autoceļa P11 Kocēni-Limbaži-Tūja pārbūve 8,5 km garā posmā no 19,22. līdz 27,70. km jeb no Augstrozes purva līdz Iesalkājai.

Pārbūves projekts paredzēja ceļa posma pilnu rekonstrukciju, ieskaitot  arī apakšējo segumu pārbūvi. Tika izbūvēta ceļa pastiprinošā un salizturīgā kārta, divas šķembu un divas asfalta kārtas.

Projekts paredzēja arī apjomīgus zemes darbus – ierakuma un uzbēruma izveidi 90 tk m3 apjomā, meliorācijas darbus drenāžas sistēmas izbūvei. Iztīrītas jau esošās caurtekas, atsevišķās vietās ierīkotas jaunas.

Ceļa posmā  rekonstruētas 12 sabiedriskā transporta platformas, no kurām četras izbūvētas par paviljoniem. Atsevišķās vietās projekts paredzēja elektrolīniju pārbūvi.