Ievu ielas posma pārbūve Limbažos

Pasūtītājs: Limbažu novada pašvaldība.
Projekts: SIA “Projekts 3”.
Būvuzraudzība: SIA “Semita”.
Būvniecības ģenerāluzņēmējs: SIA “Limbažu ceļi”.
Būvniecības termiņš: 2020. – 2021.

Ievu ielas pārbūve Limbažos posmā no Jaunatnes līdz Jūras ielai.
Pārbūves ietvaros ielai izbūvēts jauns segums, visā remontdarbu posmā pārbūvētas esošās vai izbūvētas jaunas bruģētas gājēju ietves, izbūvēti ielas pieslēgumi un nobrauktuves. Atbilstoši pārbūves projektam izbūvēta lietus ūdens atvades sistēma. Atjaunotas citas inženiertehniskās komunikācijas, pārbūvēts ielas ārējais apgaismojums.

Lai uzlabotu satiksmes organizāciju, četru zaru krustojumā ar Jūras, Sporta un Ievu ielu, izveidots rotācijas aplis.