Vēsture

Vēsture

img2

SIA “Limbažu ceļi” savu darbību uzsāka 1991. gada sākumā, balstoties uz padomju laikā izveidotās Limbažu 19.CRBP mantas nodalītās daļas un darbinieku bāzes.

1990

Gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas pavēlēm NR 48 “Par ceļu remonta un būvniecības pārvalžu likvidāciju un ceļu pārvalžu izveidošanu” no 17.10.1990 un Nr.92 “Par Limbažu 19.CRBP reorganizāciju” no 28.12.1990., tika sadalīta Limbažu 19.CRBP manta un izveidoti Limbažu 19. ceļu pārvalde ar nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu valsts ceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas funkciju nodrošināšanai, un Limbažu valsts ceļu būvniecības uzņēmums attiecīgi ar pāri palikušām tehnikas un materiālajām vienībām, kas uzsāka darbu ar 1991. gada 2. janvāri.

SIA “Limbažu ceļi” veidojās kā “tautas uzņēmums” un 1991. gada 5. aprīlī tika noslēgts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu ceļi” dibināšanas līgums, ko parakstīja 50 strādājošo un ievēlēja pirmo direktoru – Aldi Lāci. SIA “Limbažu ceļi” ir reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 1991. gada 17. jūnijā ar Reģistrācijas apliecības Nr.660300011.

SIA “Limbažu ceļi” galvenais darbības virziens kopš dibināšanas ir ceļu būvniecības un remonts. Savā darbības laikā uzņēmums ir veicis būvdarbus gan uz valsts, gan pašvaldību, gan privātiem ceļiem pēc VAS “Latvijas Valsts ceļi”, AS “Latvijas Valsts meži”, pašvaldību un ministrijas pasūtījuma.

1993

Gadā uzņēmums piedalījās Latvijas Ceļinieku Asociācijas dibināšanā, lai piedalītos autoceļu problēmu risināšanā nozarē valsts līmenī.

1994

Gadā sākās pakāpeniska uzņēmuma apsaimniekotās valsts mantas privatizācija. SIA “Limbažu ceļi’ privatizācijas procesā izpirka arī Limbažu asfaltbetona rūpnīcu, vairākus gadus nestrādājušo drupināšanas ražotni, nomātās tehnikas un transporta vienības.

1997

Gadā jūnijā notika uzņēmuma vadības maiņa. Par direktoru tika ievēlēts līdzšinējais galvenais inženieris Andris Garklāvs.

1998

Gadā decembrī uzņēmums veica asfaltbetona rūpnīcas rekonstrukciju iegādājoties jaunus automatizētus mezglus, iekārtas un datorizētu vadību, panākot ražošanas jaudu 56 t/st., lai nodrošinātu iespēju piedalīties pasūtījumu konkursos. Rekonstrukcija tika veikta arī lielā daļā no drupināšanas iekārtu būtiskajiem mezgliem.

1999

Gadā Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centrs (BBANC) nosertificēja uzņēmumā ražotos ceļu būves materiālus.

Gadā uzņēmums, attīstot ražošanas bāzi, iegādājās un kapitāli atremontēja daļu no bijušās Lauksaimniecības ēkām un no nomātām telpām pārgāja uz savām administrācijas un darbnīcu telpām.

2004

Gadā SIA “Limbažu ceļi” piedalījās profesionālās biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” dibināšanā kopā ar citiem 14 ceļu būves nozares komercuzņēmumiem, lai strauji mainīgos tirgus apstākļos visefektīvāk pārstāvētu ceļu būves uzņēmumu intereses.

2007

Gadā ar ERAF finansiālo atbalstu, Valmierā tika atklāta jauna, moderna un ražīga Vācijā ražota asfaltbetona rūpnīca.

2008

Gadā par SIA “Limbažu ceļi” īpašnieku kļuva uzņēmums SIA CBF “Binders”.

2009

Gada uzņēmumā tika ieviesta un darbojas Kvalitātes vadības sistēma pēc ISO 9001 starptautiskā standarta prasībām.

2012

Gadā uzņēmums ir sertificējis virsmas apstrādes ražošanas procesu atbilstoši standarta LVC EN 12271 prasībām.

2015

Gada maijā SIA “Limbažu ceļi” saņēma gada balvu par labāko 2014. gadā izbūvēto valsts autoceļa posmu Virķēni – Indus autoceļā Rūjiena – Mazsalaca (P21).

No darbības uzsākšanas laika uzņēmums ļoti atbildīgi attiecies pret kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem un regulāri ticis augstu novērtēts ceļa nozarē organizētajā melno segumu kvalitātes vērtēšanā valsts pasūtījuma objektos, vairākkārt pa gadiem iekļūstot vadošo uzņēmumu trijniekā vai pat saņemot augstāko novērtējumu.

2016

Gadā 17. jūnijā Limbažos Cēsu un Dzelzceļa ielu rotācijas aplī tika atklāts vides objekts “Gaismas ceļš” – SIA “Limbažu ceļi” dāvana Limbažu pilsētai uzņēmuma 25. dzimšanas dienā.

Uzņēmums pastāvīgi nodarbojas ar ražošanas bāzes uzlabošanu. Notiek ofisa telpu rekonstrukcija un jaunu ražošanas un remonta bāzes telpu būve vai rekonstrukcija. Uzņēmuma rīcībā ir noliktavu saimniecība, mehāniskās darbnīcas un tehnikas remonta bāze.

SIA “Limbažu ceļi” izmanto plašu iegādāto automašīnu un būvmehānismu klāstu, speciālo tehniku un iekārtas, kas ļauj izpildīt aizvien lielākus pasūtījumus.

Firma regulāri veic liela apjoma apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus, ietvju un laukumu izbūvi no dabīgā un mākslīgā bruģakmens, atklāto un slēgto ūdens atvadu sistēmu izbūves un atjaunošanas darbus.

Uzņēmums ir veicis karjeru sagatavošanu, atsegšanu, izstrādi un rekultivāciju, kā arī ir izbūvējis aizsargdambjus, mākslīgās ūdenskrātuves, veicis atkritumu izgāztuvju rekultivāciju un izpildījis Latvijas – Igaunijas robežas atjaunošanas darbus.

SIA “Limbažu ceļi” daudzus gadus regulāri ticis atzīmēts VID ikgadējā lielāko nodokļu maksātāju sarakstā Vidzemes reģionā, par ko saņemti atkārtoti goda raksti un pateicības.

Darbu un ražojumu kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei SIA “Limbažu ceļi” uztur laboratoriju ar kvalificētiem speciālistiem un piemērotu aprīkojumu. Laboratorija regulāri piedalās starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā un iegūst labus rezultātus.

Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgu projektu realizāciju, sniedz atbalstu kultūras, sporta un sabiedrisko pasākumu norisēm. Piemēram, 1994. gadā atbalstīja BMX trases izbūvi Limbažos. 1997. gadā finansiāli atbalstīja diagnostikas aparāta iegādi Limbažu slimnīcai. No 1999. gada līdz 2004. gadam notika “Limbažu ceļi” kausa izcīņa basketbolā, kur piedalījās Latvijas un Igaunijas vadošās komandas. Finansiāli atbalstīti Limbažu 1. vidusskolas sporta inventāra iegāde, Limbažu 2. bērnudārzs, Limbažu mūzikas skolas pasākumi, Ziemeļvidzemes atlētu savienība, Latvijas Motosporta federācija, Limbažu kultūras nams un citi sporta un kultūras pasākumi.