Minerālo materiālu ražošana

Minerālo materiālu ražošana

Minerālmateriālu ražošana
celiem_balvas
limbazu_celu_akmens

Minerālo materiālu ražošana.

Minerālo materiālu ražošana.

Minerālo materiālu ražošana – SIA “Limbažu ceļi” apsaimniekošanā ir minerālo materiālu ieguves karjeri. Tajos iegūstam minerālo materiālu ceļu būvniecībai un asfalta ražošanai, mūsu objektos. Katram sertificētajam minerālo materiālu veidam, pēc normatīvo aktu prasībām, vai uz pieprasījumu, tiek izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Piedāvājam dažādu frakciju šķembas no grants un granīta, grants maisījumus, skalotu, šķirotu un dabīgu smilti, augu zemi kā arī citus produktus.

Minerālo materiālu realizācija Limbažos

Mehanizācijas iela 3, LV-4001
Tel.nr.: +371 20256660

Minerālo materiālu ražošana – SIA “Limbažu ceļi” apsaimniekošanā ir minerālo materiālu ieguves karjeri. Tajos iegūstam minerālo materiālu ceļu būvniecībai un asfalta ražošanai, mūsu objektos. Katram sertificētajam minerālo materiālu veidam, pēc normatīvo aktu prasībām, vai uz pieprasījumu, tiek izsniegta atbilstības deklarācija.

Piedāvājam dažādu frakciju šķembas no grants un granīta, grants maisījumus, skalotu, šķirotu un dabīgu smilti, augu zemi kā arī citus produktus.

Minerālo materiālu realizācija Limbažos

Mehanizācijas iela 3, LV-4001
Tel.nr.: +371 20256660