Būvniecība, remonts un uzturēšana

BŪVNIECĪBA1
BŪVNIECĪBA2
BŪVNIECĪBA1
BŪVNIECĪBA2

Autoceļu, ielu un laukumu būvniecība, remonts un uzturēšana.

Autoceļu, ielu un laukumu būvniecība, remonts un uzturēšana.

SIA “Limbažu ceļi” pamatdarbība. Veicam ceļu darbus sākot no pavasara bedru remonta, mazāku laukumu, pagalmu būvniecības līdz valsts/Eiropas nozīmes ceļu rekonstrukcijām. Uzņēmumam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze ceļu, laukumu, ielu, ietvju un citu infrastruktūras objektu būvniecībā. Darbinieku skaits sezonā pārsniedz 250 cilvēku robežu, to skaitā ap 30 inženiertehnisko speciālistu ar dažādu kvalifikāciju un sertifikātiem.

SIA “Limbažu ceļi” pamatdarbība. Veicam ceļu darbus sākot no pavasara bedru remonta, mazāku laukumu, pagalmu būvniecības līdz valsts/Eiropas nozīmes ceļu rekonstrukcijām. Uzņēmumam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze ceļu, laukumu, ielu, ietvju un citu infrastruktūras objektu būvniecībā. Darbinieku skaits sezonā pārsniedz 250 cilvēku robežu. to skaitā ap 30 inženiertehnisko speciālistu ar dažādu kvalifikāciju un sertifikātiem. tajā skaitā 14 darbinieki ar būvprakses sertifikātiem. ceļu būvdarbu vadīšana, tiltu būvdarbu vadīšana, ceļu projektēšana, ceļu būvuzraudzība, ģeodēziskā darba veikšana.